Author Details

Ybyrakhym, Nuray Sabitqyzy, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan